6 0
Sign in to rate

Từ vựng tiếng Nhật tổng hợp N5-N1 + các chủ đề

6.57MB. 0 audio & 527 images. Updated 2022-11-20.
The author has shared 2 other item(s).

Description

Mọi sai sót và góp ý xin vui lòng gửi về email hieuqhz111@gmail.com. Từ vựng N5-N1 mình lấy từ tài liệu Mimikara Oboeru và chỉnh sửa lại để nhập vào Anki. File tài liệu: https://docs.google.com/file/d/1gi10tUwWKE7PMwxQRx3_JnAI-pHa6cJT/edit?filetype=msexcel Các từ vựng theo chủ đề được sưu tầm ở nhiều nguồn khác nhau trên Google. Mình sẽ liên tục cập nhật deck này trong quá trình mình học, thông tin về những sửa đổi được ghi ở dưới. Lưu ý: khi bạn đã tải bộ thẻ này nhưng ở thời điểm cũ hơn, bạn muốn cập nhật nó theo tiến trình bên dưới thì bạn phải xóa bộ thẻ cũ, thêm bộ thẻ mới và học lại từ đầu. Điều này có thể làm các bạn tốn thêm thời gian, tùy vào số lượng thẻ mà bạn đã học qua ở bộ thẻ cũ. --------------------------------------------------------- - 3/9/2021: chỉnh sửa một số từ vựng và bổ sung hình ảnh ở các chủ đề: Hoa, Màu sắc, Trái cây. - 4/9/2021: bổ sung hình ảnh ở chủ đề Thời tiết và chỉnh sửa một số từ vựng N5. - 5/9/2021: tối ưu từ vựng N5 và xóa các từ vựng trùng lặp. - 13/9/2021: tối ưu và bổ sung từ vựng N4, xóa các từ vựng trùng lặp ở cấp độ cao hơn. - 15/9/2021: tối ưu xong từ vựng N4. - 16/9/2021: tối ưu, thêm và xóa một số từ vựng N3 trùng lặp; Thêm từ vựng chủ đề mới - Cụm từ. - 23/9/2021: thêm và tối ưu một số từ vựng N3. - 26/9/2021: thêm một số Cụm từ mới; tối ưu một số từ vựng N3. - 27/9/2021: Rút gọn, gộp chung từ vựng N3: Danh từ và Danh từ có thể đứng trước する gộp thành một (kí hiệu từ loại là Ns). - 10/10/2021: Tối ưu xong từ vựng N3. - 16-30/10/2021: Trong quá trình tối ưu từ vựng N2. - 31/10/2021: Tối ưu xong từ vựng N2. - 20/11/2021: Thêm một số Từ lóng. - 21/11/2021: Xóa các từ vựng trùng lặp. - 3-14/4/2022: Tách những từ có nhiều nghĩa ra thành nhiều thẻ cho dễ học (được phân biệt bằng các ví dụ gợi ý). - 15/4/2022: thêm phần định nghĩa bằng tiếng Nhật. - 26/9/2022: thêm màu sắc cho thẻ - 2/10/2022: thêm phần Furigana và loại bỏ phần Reading cho các từ vựng N5 - 3/10/2022: thêm phần Furigana và loại bỏ phần Reading cho các từ vựng N4 - 12/10/2022: thêm phần Furigana và loại bỏ phần Reading cho các từ vựng N3 - 20/10/2022: thêm phần Furigana và loại bỏ phần Reading cho các từ vựng N2

Sample (from 8909 notes)

Cards are customizable! When this deck is imported into the desktop program, cards will appear as the deck author has made them. If you'd like to customize what appears on the front and back of a card, you can do so by clicking the Edit button, and then clicking the Cards button.
Meaning địa điểm
Examples 落下地点
Reading
Expression
w1
r1
w2
r2 てん
w3
r3
w4
r4
w5
r5
w6
r6
w7
r7
w8
r8
w9
r9
w10
r10
Parts of speech N
Definition 地上の一定の場所。
Extra info
Image
Tags
Meaning Nghẹn ngào khó thở
Examples 息が迫る思いが胸に迫る
Reading
Expression
w1
r1 せま
w2
r2
w3
r3
w4
r4
w5
r5
w6
r6
w7
r7
w8
r8
w9
r9
w10
r10
Parts of speech V1/tự
Definition
Extra info
Image
Tags
Meaning Trả lời(một cách công khai, chính thức)
Examples アンケートに回答する会社側の回答には不満だ
Reading
Expression
w1
r1 かい
w2
r2 とう
w3
r3
w4
r4
w5
r5
w6
r6
w7
r7
w8
r8
w9
r9
w10
r10
Parts of speech Ns
Definition
Extra info
Image
Tags

After the file is downloaded, double-click on it to open it in the desktop program.

At this time, it is not possible to add shared decks directly to your AnkiWeb account - they need to be added from the desktop then synchronized to AnkiWeb.

Reviews

on 1661792147
good
on 1653743299
Love it
on 1649689356
Cảm ơn bạn nha
Comment from author
ok ạ, mong có thể giúp được bạn
on 1640181569
Cảm ơn bạn rất nhiều! Tài liệu hay quá!
Comment from author
mong có thể giúp được bạn
on 1638709311
cảm ơn bạn
Comment from author
chúc bạn học tốt
on 1634555870
Hay quá
Comment from author
cám ơn bạn