1 0
Sign in to rate

Bazaj radikoj Esperanto-Esperanto

0.36MB. 0 audio & 0 images. Updated 2015-03-23.

Description

http://www.eventoj.hu/steb/vortaroj/bazaj-radikoj-pilger/breo-komentoj.htm Bazaj radikoj Esperanto-Esperanto Komentoj de la kompilinto En marto 1999, iu - renkontinte mian ''Bazan Radikaron kun Nederlandlingvaj klarigoj'' - retletere demandis min, ĉu ekzistas en la Reto simila vortlisto por ŝi komprenebla. El ŝia letero evidentiĝis, ke ŝi ne (bone) komprenas unu el la ''grandaj lingvoj''. Mi rigardis en la Reto kaj, je mia surprizo (prefere mi diru: konsterniĝo!), mi konstatis, ke eĉ ne por ĉiuj tiuj ''grandaj lingvoj'' ekzistas ia vortlisto en la Reto. Sed ankaŭ se tiaj listoj por ''grandaj lingvoj'' ekzistus, tiuj ne helpus al homoj, kiuj renkontas Esperantaĵojn en la Reto kaj provas tiujn kompreni, se ili ne bone regas la koncernan fremdan lingvon. Laŭ mi, manke de pli ampleksaj vortaroj, en la Reto devus troviĝi almenaŭ ĉiuj ekzistantaj ''Ŝlosiloj'' de Esperanto. Tamen, tiel ne estas. Do devus troviĝi en ĝi iu baza vortlisto kun Esperantlingvaj klarigoj, por tiuj - inteligentaj kaj entreprenemaj - homoj, kiuj volas kompreni Esperantlingvajn tekstojn ne konante ankoraŭ la lingvon. Esperanto ja devas esti alirebla por ĉiuj. Kiam ili interesiĝos pli, ili trovos manieron por ekhavi (paperan) vortaron. Sed ankaŭ tian liston Eo-Eo, mi ne sukcesis trovi. Tial mi provas fari adapton de la Akademia ''Baza Radikaro'' kun klarigoj per kiel eble plej simpla Esperanto. (Kompreneble: ju pli malsimpla la nocio, des malpli simpla la klarigo...) Ĝi ankoraŭ ne havas sian finan formon au amplekson. Enestas ĉiuj (ĉ.2500) radikoj de ĉiuj grupoj de la Akademia listo, kaj pli ol ducent ekster tiu. Tiujn mi aldonis pro bezono por la klarigoj (aŭ pro evidenta malekvilibro en la Akademia elekto - parte gvidis min en tio kelkaj ekzistantaj "bazaj vortlistoj" kaj "Ŝlosiloj"). Aliflanke, mi ellasis la nomojn de Kristanaj festotagoj, ĉar mankis al mi la tempo por elserĉi la nomojn de same gravaj festotagoj de aliaj religioj kaj kulturoj. (Sed arĥaismojn kiel ''fonografo'' mi lasis - aldonante tamen la ne-jam-arĥaisman ''gramofono''! La modernan ''diskilo'' la uzanto mem determinos.) Entute enestas momente iom pli ol 2700 radikoj. (1999-09-22) Kiel vi scias, tiuj sufiĉas por almenaŭ dekoble tiom da vortoj (inkluzive de kunmetitaj) laŭ la kalkulo en nacilingvaj vortaroj... Ĉar la karaktero de verboj en Esperanto ne ĉiam estas evidenta ĉe la unua renkonto, mi aldonis relative multajn verbo-signifojn, precipe kiam la koncerna radiko en la listo aperas kiel substantivo. (1999-07-27) Ankaŭ aliajn derivaĵojn mi aldonis, kaj mi foje adaptis la priskribon de la signifo (se eble) tiel, ke la derivado estu pli komprenebla. Ĉe gramatikaj finaĵoj mi prezentis kelkajn ekzemplojn de ilia uzo. Ankaŭ iujn pli oftajn mallongigojn mi enmetis, kaj plurajn (ne facile analizeblajn) kunmetitajn vortojn. (1999-10-01) Oni bone konsciu, ke ne temas pri difin-vortaro. Temas pri klarigoj, kiuj helpu al homoj, kiuj renkontas iun nekonatan vorton en ĝia kunteksto. Se vi havas sugeston por pli klara klarigo, sendu ĝin al mi per retpoŝto. La samo validas, kompreneble, se vi trovas eraron... W. F. Pilger

Sample (from 2863 notes)

Cards are customizable! When this deck is imported into the desktop program, cards will appear as the deck author has made them. If you'd like to customize what appears on the front and back of a card, you can do so by clicking the Edit button, and then clicking the Cards button.
Frente proleto
Verso homo sen kapitalo, kiu povas vendi nur sian laborforton por vivteni sin
Tags
Frente originalo
Verso la origina formo (aŭ ekzemplero) de io (ne kopio; ne imitaĵo; ne traduko;...); io kopiota, tradukota
Tags
Frente helpi
Verso faciligi ies laboron; kune fari
Tags

After the file is downloaded, double-click on it to open it in the desktop program.

At this time, it is not possible to add shared decks directly to your AnkiWeb account - they need to be added from the desktop then synchronized to AnkiWeb.

Reviews

on 1609540574
helps to learn the vocabluary